— Ďalšie rozšírenie parkoviska s tvrdým povrchom

— Doplnenie nového snežného vozidla – rezervný stroj

— Komfortnejšie sedenie vďaka vyrovnaniu terénu pred bufetom