Cenník 2023/2024

Cenník
platný od 8. 1. 2023

Prevádzkové hodiny:
9:00 - 16:00

Dospelý Dieťa, senior
Celodenný 22 € 20 €
4 hodinový 21 € 19 €
3 hodinový 19 € 17 €
2 dňový 43 € 39 €
Sezónny 220 € 180 €
Rodinný lístok (celodenný)
2+2 70 €
2+1 55 €
Lyžiarska škola
1 hodina 25 €
2 hodiny 45 €
Skipas 3 €
 • Deti do 3 rokov lyžujú v doprovode dospelej osoby zadarmo.
 • Skipas pre deti od 3 do dovŕšenia 6 rokov (5,99): 5 €
 • Detský a senior skipas je platný pre deti vo veku od 6 do dovŕšenia 15 rokov (14,99r), seniorov od 65 rokov a osoby s preukazom ZŤP.
 • Vrátna záloha za čipovú kartu: 2 €
 • Trvanie hodiny lyžiarskej školy je 50 minút

Lyžiarsky zájazd

Pre zistenie ceny za lyžiarsky zájazd nás prosím kontaktujte.

Poznámka

 • Všetky ceny sú uvedené v Eurách, vrátane DPH.
 • Pri kúpe zľavnených lístkov v tarifách deti alebo senior je potrebné sa preukázať platným dokladom potvrdzujúcim nárok na zľavu (napr. kartou poistenca, občianskym preukazom a pod.)
 • Časové lístky sú platné od momentu ich prvého použitia.
 • Všetky lístky sú vydávané na čipových kartách. K cene lístku sa pripočíta záloha vo výške 2,00€ za vydanie 1 ks čipovej karty. Čipové karty je následne možné vrátiť v pokladni strediska,. Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za neporušené a funkčné čipové karty.
 • Deti do 15 rokov sú povinné chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
 • V čase od 16:00 hod do 9:00 hod nasledujúceho dňa je vstup na zjazdové trate zakázaný.
 • Skipass je NEPRENOSNÝ a platí len pre JEDNU OSOBU. Všetci držitelia skipassov sú monitorovaní.
 • Na prepravu používajte len skipassy zakúpené na oficiálnom predajnom mieste strediska. Lístky zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ bez možnosti vrátenia peňazí.
 • Platba za lyžiarske lístky je možná v hotovosti alebo platobnými kartami.
 • Každý návštevník je povinný pred zakúpením lístka oboznámiť sa s tarifnými podmienkami, zásadami správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach, bielym kódexom. Návštevníci sú povinný rešpektovať pokyny oprávnených osôb prevádzkovateľa.
 • Prepravná zmluva je uzatvorená, ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.
 • Skipass sa nevracia pri zlom počasí, strate, poškodení, výpadku elektrickej energie a odstavení zariadeni
 • V cene skipassu nie je zahrnuté poistenie.
 • Prevádzkovateľ strediska si vyhradzuje právo na zmeny sadzieb cenníka skipassov platných v stredisku Studničky Vernár.